Tích hợp lời chào IVR

Tích hợp lời chào IVR gúp cho doanh nghiệp của bạn hoàn toàn có thể chủ động thay đổi tính trực quan của IVR trên thiết bị di động. Với hệ thống IVR bạn có thể lựa chọn cho mình giải pháp phù hợp trong việc CSKH, tiếp cận khách của mình.