Hướng dẫn kịch bản tổng đài

Bạn đang sử dụng dịch vụ tổng đài ảo Khi muốn tạo một kịch bản trả lời tự động cho tổng đài nếu có cuộc gọi vào, nhưng chưa biết cáchh tạo kịch bản mới để thay thế cho nó. GCloudPBX Hướng dẫn kịch bản tổng đài hoàn chỉnh

Cấu hình hàng đợi trên tổng đài ảo

Tổng đài Ảo Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây cung cấp dịch vụ thoại qua Internet tiên tiến nhất. Để giám sát cuộc gọi, số khách hàng, thời gian trả lời… chúng ta phải cài đặt hàng đợi trong tổng đài. Vậy Cấu hình hàng đợi trên tổng đài ảo như thế nào? cách thiết lập chúng