Hướng dẫn sử dụng và setup tổng đài Cloud

Dịch vụ tổng đài Cloud không cần thiết bị trung tâm nên việc lắp đặt tổng đài hầu như không có, chỉ cần lắp các thiết bị đầu cuối vào đường truyền mạng vào là có thể sử dụng nên đối với các Startup đây là dịch vụ được sử dụng nhiều nhất vì không cần lắp đặt, thi công không cần người quản trị, tính ổn định cao hơn, giá lại rẻ hơn.
Hôm nay, GCloudPBX sẽ Hướng dẫn sử dụng và setup tổng đài Cloud cho khách hàng có nhu câu lắp tổng đài ảo
Nếu Biết cách SetUp tổng đài cloud sẽ rất hữu ích cho bạn khi cần thiết. Cho dù không phải là chuyên gia công nghệ thông tin, bạn cũng có thể thực hiện dễ dàng.


1. Các thuật ngữ trong tổng đài Cloud

Thuật ngữ Chú thích
Dashboard Giao diện trung tâm, thể hiện những thông tin tổng quan về hệ thống thoại
Calendar Công cụ lịch, dùng để ghi chú thông tin
Address book Công cụ danh bạ, dùng để lưu trữ thông người gọi
User management Thanh công cụ dùng để quản trị thông tin của người dùng
Company Thông tin công ty/ Khách hàng
User Groups Thông tin phân quyền/ nhóm người dùng (Khách hàng)
Web Account Thông tin tài khoản quản trị trên website
Sip Endpoint Thông tin tài khoản SIP của người dùng cuối
Extensions/ Ext Thông tin các số số nội bộ
PIN Thông tin quản trị mật mã cho cuộc gọi (từ phím 0 đến 9)
PBX setting Thanh công cụ dùng để cấu hình tổng đài
Groups Thông tin phân nhóm/ phòng ban gồm nhiều người dùng
IVR Thông tin điều hướng tự động cuộc gọi
Telephone Number Thông tin các đầu số điện thoại trong hệ thống
Incoming Call Thông tin cài đặt cuộc gọi đến
Outgoing Call Thông tin cài đặt cuộc gọi đi
Conference Room Thông tin cài đặt phòng họp hội nghị (thoại)
Announcement Thông tin các lời chào trên hệ thống
Time Conditions Thông tin cài đặt điều kiện thời gian cho hệ thống thoại
Black List Thông tin danh sách đen
Report Thanh công cụ dùng để xem báo cáo/ thống kê thông tin cuộc gọi
Outgoings Thông tin cuộc gọi đi
Incomings Thông tin cuộc gọi đi
Local Call Thông tin cuộc gọi trong nội bộ
Forward Call Thông tin các cuộc gọi được chuyển hướng
Voice Mail Thông tin Voice Mail


2. Các chức năng trong tổng đài ảo


3. Giới Thiệu
- Account root là 1 phần tính năng của bộ sản phẩm GCLOUDPBX, được dùng để quản trị và tùy chỉnh tất cả các thông tin chi tiết của Khách hàng.
a. Các thao tác/ chức năng chính: đối với các đối tượng phía dưới
- Quản trị thông tin
- Tùy chỉnh thông số
- Tạo và xóa các thông số
b. Các đối tượng chính:
- Thông tin Khách hàng (Company, Người dùng, Ext, Cấu hình của tổng đài…)
- Quy định quyền sử dụng đối với các đối tượng cụ thể (Khách hàng và người dùng)
- Tùy chỉnh cấu hình tổng đài (trong trường hợp Khách hàng yêu cầu hỗ trợ)
- Thông tin người dùng cuối
c. Login:
- Địa chỉ truy cập: 
- Thông tin đăng nhập:
   + User ID:    Tên đăng nhập
   + Password:    Mật mã đăng nhập

d. Tổng quan giao diện :

4. TINH CHỈNH HỆ THỐNG
4.1. Khai báo Sip Endpoint
- Mô tả: Tạo và tùy chỉnh thông tin tài khoản Sip cung cấp cho các người dùng cụ thể trong Công ty.

- Thao tác: Tại Tab User Management, chọn mục Sip Endpoint
- Chọn Add/ Edit/ Del các thông số cần thiết
- Chọn OK sau khi thao tác xong

- Endpoint: Username của Sip Account (đăng nhập softphone)
- Password: Mật mã của Sip Account (đăng nhập softphone)
- Department: Tùy chọn phòng ban/ nhóm (Nếu có)
- Phone Type: Không tùy chỉnh thông số này (mặc định là Other)
- Voice Mail: Không cần tùy chỉnh thống số này đối với trường hợp User dùng Softphone (Mặc định là Other)
- Password Voice Mail: Mật mã đăng thoại Voice Mail – Hộp thư thoại
4.2 Khai báo đầu số gọi ra/ gọi vào
- Mô tả: Tạo và tùy chỉnh đầu số điện thoại sẽ tương ứng với Công ty (đã chọn và ký hợp đồng) dùng để gọi và nhận cuộc gọi.

- Thao tác: Tại Tab PBX Setting, chọn mục Telephone Number
- Chọn Add/ Edit/ Del các thông số cần thiết
- Chọn OK sau khi thao tác xong

- Telephone Number: Đầu số điện thoại tương ứng
- Function: For Call – Dùng cho gọi thoại (Mặc định)
4.3 Khai báo IVR
- Mô tả: Tạo và tùy chỉnh các tương tác tự động của cuộc gọi cho các Công ty.

- Thao tác: Tại Tab PBX Setting, chọn mục IVR
- Chọn Add/ Edit/ Del các thông số cần thiết
- Chọn OK sau khi thao tác xong

- Name:    Tên IVR
- Repeat:    Số lần lặp lại
- Announcement:    Tùy chọn lời chào
- Press 0 đến Press 9:    Quy định tương tác cụ thể đối với từng phím từ 0 đến 9
- Categories: Tùy chọn các cấu hình tương ứng với các phím
- Category Detail: Tùy chọn chi tiết theo các thông số đã tạo trước đó
4.4 Khai báo Extension
- Mô tả: Tạo và tùy chỉnh các đầu số nội bộ tương ứng với các tài khoản Sip đã thiết lập trước đó dùng để cấp cho người dùng trong Công ty.

- Thao tác: Tại Tab User Management, chọn mục Extensions
- Chọn Add/ Edit/ Del các thông số cần thiết
- Chọn OK sau khi thao tác xong

- Ext. Number:    Định dạng số nội bộ
- Categories:    Tùy chọn các thông số
   + Basic: Mặc định “Select Sip endpoint”
     . Categories Detail – Mặc định “None”
     . Web Account – Tùy chọn Web Account tương ứng
     . Call Direct – Tùy chọn gọi trực tiếp (từ bên ngoài)
     . Record – Tùy chọn ghi cuộc gọi của Ext này
     . Allow Call Forward – Tùy chọn chuyển hướng cuộc gọi
     . Forward now – Tùy chọn loại hình chuyển hướng
          - Voice Mail – Hộp thư thoại
          - Phone – Số điện thoại cố định hoặc di động (nhập  dữ liệu vào ô bên cạnh)
     . Forward When no Answer – Chuyển hướng khi không trả lời (nhập  dữ liệu vào ô bên cạnh)
     . Forward When Busy – Chuyển hướng khi đang bận (nhập  dữ liệu vào ô bên cạnh)
   + Advance  - Tùy chọn các thông số
     . Categories: Tùy chọn các cấu hình tương ứng
     . Category Detail: Tùy chọn chi tiết theo các thông số đã tạo trước đó
a. Cách sử dụng User Group
- Mô tả: Tạo và tùy chỉnh các nhóm quyền cụ thể để phân phối cho các Web Account của Công ty

- Thao tác: Tại Tab User Management, chọn mục User Group
   + Chọn Add/ Edit/ Del các thông số cần thiết
   + Chọn OK sau khi thao tác xong

- Name: Tên Nhóm người dùng
- Description: Mô tả chi tiết
- Role: Lựa chọn các quyền tương ứng với nhóm người dung này
- Parent: 
b. Cách sử dụng PIN
- Mô tả: Tạo và tùy chỉnh các mật mã truy cập cuộc gọi cho Công ty

- Thao tác: Tại Tab User Management, chọn mục User Group
   + Chọn Add/ Edit/ Del các thông số cần thiết
   + Chọn OK sau khi thao tác xong

- Company – Tùy chọn công ty tương ứng
- Name – Tên bất kỳ tùy theo mục đích quản trị (Ex: Mã gọi quốc tế, Mã gọi liên tỉnh….)
- Pin – Mật mã truy cập để gọi thoại được đối với hình thức đang giới hạn
- Type of Pin – Các hình thức thoại cần giới hạn
   + Gọi Nội hạt – Gọi thoại trong cùng tỉnh thành (Ex: Tp.HCM, Vũng Tàu…)
   + Gọi liên tỉnh và di động – Gọi thoại khác tỉnh thành và gọi vào số di động.
   + VAT – Gọi cho các đầu số Gí trị gia tăng(Ex: 1900, 1800)
   + Gọi quốc tế - Gọi thoại ra đầu số nước ngoài
c. Cách khai báo Time Condition
- Mô tả: Tạo và tuỳ chỉnh 1 khoảng thời gian cố định cho mục đích điều phối cuộc gọi (Ex: Giờ làm việc hàng ngày từ 8:00 đến 17:30)

- Thao tác: Tại Tab User Management, chọn mục User Group
   + Chọn Add/ Edit/ Del các thông số cần thiết
   + Chọn OK sau khi thao tác xong

- Minute Start/ Finish – Phút bắt đầu/ kết thúc.
- Hour Start/ Finish – Giờ bắt đầu/ kết thúc.
- Weekday Start/ Finish – Ngày bắt đầu/ kết thúc.
- Month Day Start/ Finish – Ngày bắt đầu/ kết thúc trong tháng.
- Month Start/ Finish – Tháng bắt đầu kết thúc.
- Time Match – Thời gian nằm trong mốc đã chọn như trên.
- Time Not Match – Thời gian ngoài các mốc đã chọn như trên.

- Ví dụ trên đây thể hiện: 
   + Khoảng thời gian: 08:00 đến 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6 (01 tháng 1 đến 31 tháng 12)
     . Trong thời gian này: cuộc goi đến sẽ được phân phối tự động với lời chào
     . Ngoài thời gian này: cuộc gọi sẽ đi thẳng vào Ext 101
d. Cách khai báo Conference room
- Mô tả:  Tạo và tuỳ chỉnh phòng họp hội nghị phục vụ cho mục đích tương tác giữa các người dùng và hoạt động nội bộ.

- Thao tác: Tại Tab PBX Setting, chọn mục Conference Room
   + Chọn Add/ Edit/ Del các thông số cần thiết
   + Chọn OK sau khi thao tác xong

   + Room No. – Tên/ số hiệu phòng họp
   + Room Pass – Mật mã truy cập phòng họp
   + Admin Room – Người chủ trì

Đên đây các bạn đã cài đặt xong cho công ty mình một hệ thống tổng đài Cloud hoàn chỉnh. Chúc các bạn thành công

GCloudPBX cung cấp các giải pháp tổng đài cloud tiên tiến đảm bảo về tính hiệu quả, tiết kiệm chi phí và đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp

 

Quý khách có nhu cầu lắp tổng đài ảo xin liên hệ!
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU - GTC
Địa chỉ: Tầng 7, số 49 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.777. 20. 999
E-mail: contact@gtctelecom.vn
https://gcloudpbx.vn