Tích hợp CRM vs Call Center

Phần mềm CRM tích hợp với tổng đài ảo IP CALL CENTER đã giúp phần mềm CRM tính năng mới, giúp cho việc quản lý cuộc gọi, liên lạc và thông tin với khách hàng trở nên dễ dàng hơn. Tích hợp CRM vs Call Center giảm chi phí, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng

Gcloud PBX tích hợp ERP

Hệ thống ERP là giải pháp thoại cung cấp hoàn toàn có khả năng tương tác dữ liệu và tích hợp với các hệ quản lý khách hàng sẵn. Tích hợp Tổng đài Ảo Cloud và ERP tạo thành Contact Center sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn để kết nối thông tin có sẵn với tổng đài điện thoại

GCloudPBX tích hợp tổng đài ảo vào CRM

Với hệ thống truyền thông hiện nay của bạn có đáp ứng được nhu cầu cho doanh nghiệp bạn hay không? bạn cần điều gì đó chuyên nghiệp hơn cho mỗi cuộc gọi vào của khách hàng, bạn cần thống nhất hệ thống tổng đài & hệ thống thông tin quản lý khách hàng (CRM, ERP…) của bạn ? GCloudPBX cung cấp dịch vụ Tích hợp tổng đài Ảo Vào CRM là giải pháp tích hợp hệ thống truyền thông tốt nhất cho doanh nghiệp hiện nay